Главное меню

Подписка

Семинары

Вопросы постоянного повышения научно-технического уровня производства и квалификации кадров являются чрезвычайно важными для увеличения конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Поэтому ООО "НТЦ Инсталсервис" систематически проводит информационно-консультационные семинары для различных категорий специалистов Украины.
Основными направлениями этих мероприятий являются вопросы метрологического обеспечения производства и измерений, стандартизации, государственной регистрации и рыночного надзора, внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, управления качеством, хозяйственной деятельности организаций, акционерных обществ и др.

ООО "НТЦ Инсталсервис" обеспечивает высочайший уровень проведения семинаров:

  • Лекции читают высококвалифицированные специалисты - практики.
  • Проводятся индивидуальные консультации участников семинара.
  • Выдаются информационно-методические материалы.
  • Бронируются места в одной из центральных гостиниц Киева.Внимание!

ООО «НТЦ Инсталсервис»  проводит следующие информационно-консультационные семинары:

  • 09 – 10 грудня 2020 року - «Зміни, актуальні питання та проблеми щодо обліку енергоносіїв. Метрологічне забезпечення обліку теплоти, води та електричної енергії. Нові нормативні акти. Вимоги Кодексу систем розподілу та Кодексу комерційного обліку електричної енергії зі змінами. Метрологічне забезпечення сучасного виробництва та діяльності лабораторій у світлі оновленого  законодавства України в сфері технічного регулювання. Все щодо повірки ЗВТ» (м.Київ)


II квартал 2021 року


  • 26 – 27 травня 2021 року - «Євроінтеграційні процеси у сфері технічного регулювання в Україні. Реформування у галузі стандартизації, метрології та оцінки відповідності. Проблемні питання та шляхи їх вирішення щодо мови Технічних Умов. Маркування нехарчової продукції» (м.Київ)
  • 28 – 29 травня 2021 року - «Митне регулювання в Україні. Зміни до Митного кодексу України. Декларування товарів і митні режими. Новини: митні платежі та збори. Митна вартість. Авторизований економічний оператор. Інтелектуальна власність» (м.Київ)
  • 23 – 24 червня 2021 року - «Сучасний стан і вимоги до безпеки та гігієни праці. Державний нагляд та реформування у сфері охорони праці. Проект Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Ризик-орієнтованим підхід у стандарті ISO 45001: 2018. Зміни у дозвільній системі Держпраці України. Атестація робочих місць за умовами праці в період карантину» (м.Київ)

 
Сейчас на сайте: 2 гостей