Главное меню

Подписка

Семинары

Вопросы постоянного повышения научно-технического уровня производства и квалификации кадров являются чрезвычайно важными для увеличения конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Поэтому ООО "НТЦ Инсталсервис" систематически проводит информационно-консультационные семинары для различных категорий специалистов Украины.
Основными направлениями этих мероприятий являются вопросы метрологического обеспечения производства и измерений, стандартизации, государственной регистрации и рыночного надзора, внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, управления качеством, хозяйственной деятельности организаций, акционерных обществ и др.

ООО "НТЦ Инсталсервис" обеспечивает высочайший уровень проведения семинаров:

 • Лекции читают высококвалифицированные специалисты - практики.
 • Проводятся индивидуальные консультации участников семинара.
 • Выдаются информационно-методические материалы.
 • Бронируются места в одной из центральных гостиниц Киева.Внимание!

ООО «НТЦ Инсталсервис»  проводит следующие информационно-консультационные семинары:

 • 05 – 06 червня 2018 року - «Новітнє законодавство України в сфері охорони праці. Експертно-дозвільна діяльність та промислова безпека. Ризик-орієнтований підхід в управлінні охороною праці. Атестація робочих місць за умовами праці (зі змінами та доповненнями 2017- 2018 року)» (м.Київ); 
 • 20 – 21 червня 2018 року - «Метрологічна діяльність підприємств та лабораторій у світлі оновленого законодавства України в сфері технічного регулювання. Акредитація випробувальних та калібрувальних лабораторій в НААУ відповідно до вимог нової редакції ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Діяльність вимірювальних лабораторій. Метрологічний нагляд та лабораторний контроль» (м.Київ); 
 • 25 – 26 вересня 2018 року - «Практичні аспекти реформи системи технічного регулювання в Україні. Державний ринковий нагляд і контроль. Сучасний стан і тенденції розвитку стандартизації та оцінки відповідності. Безпечність та якість нехарчової продукції» (м.Київ);
 • 30 – 31 жовтня 2018 року - «Метрологічна діяльність підприємств та лабораторій у світлі оновленого законодавства України в сфері технічного регулювання. Акредитація випробувальних та калібрувальних лабораторій в НААУ відповідно до вимог нової редакції ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Діяльність вимірювальних лабораторій. Метрологічний нагляд та лабораторний контроль» (м.Київ);
 • 08 – 09 листопада 2018 року - «Новітнє законодавство України в сфері охорони та гігієни праці. Експертно-дозвільна діяльність та промислова безпека. Ризик-орієнтований підхід в управлінні охороною праці. Атестація робочих місць за умовами праці та оновлений порядок атестації лабораторій (зі змінами та доповненнями 2018 року)» (м.Київ);
 • 21 – 22 листопада 2018 року - «Зміни, оновлення та тенденції розвитку системи технічного регулювання в Україні. Налаштування державного ринкового нагляду і контролю за нехарчовою продукцією. Реформування системи стандартизації та оцінки відповідності. Безпечність та якість нехарчової продукції» (м.Київ);
 • 12 – 13 грудня 2018 року - «Новини та зміни у харчовому та санітарному законодавстві України. Нова система державного контролю якості та безпечності харчової продукції. Перевірки по-новому і без попереджень. Обов’язковість впровадження системи НАССР. Нові правила маркування харчових продуктів. Технічні умови» (м.Київ)


I-II квартал 2019 року


 • 13 – 14 березня 2019 року - «Сучасний стан та перспективи метрологічної діяльності підприємств та лабораторій у світлі оновленого законодавства України. Забезпечення єдності вимірювань на підприємствах. Акредитація випробувальних та калібрувальних лабораторій в НААУ відповідно до вимог нової редакції ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Діяльність вимірювальних лабораторій» (м.Київ)
 • 09 – 10 квітня 2019 року - «Новітнє законодавство України в сфері охорони та гігієни праці. Експертно-дозвільна діяльність та промислова безпека. Ризик-орієнтований підхід в управлінні охороною праці. Атестація робочих місць за умовами праці та оновлений порядок атестації лабораторій (зі змінами та доповненнями 2018 року)» (м.Київ)

 
Сейчас на сайте: 1 гость